Theo Barend Kunstschilder

Theo Barend, geboren in 1942 te Eindhoven, Nederland, behoort tot de groep kunstenaars die pas op latere leeftijd toe kon geven aan de kunstzinnige roeping die in zijn jeugd al zichtbaar was. Later in zijn werkzame leven kon hij zich ondanks de weinige vrije tijd autodidactisch ontwikkelen tot portrettekenaar en schilder.
Lees biografie

Theo Barend, born in 1942 in Eindhoven (The Netherlands), belongs to the group of artists that could not respond to the artistic calling, perceptible in childhood, after getting on in years. Later on in his working career he could develop himself - in spite of little spare time - to a self taught meritorious photo painter and artist.

Read biography

Summertime 80x100Summertime 80x100