(English below)

Al jaren lang laat hij zich beïnvloeden door de mix van muziek, ritme en beweging.


Theo Barend, geboren in 1942 te Eindhoven, Nederland, behoort tot de groep kunstenaars die pas op latere leeftijd toe kon geven aan de kunstzinnige roeping die in zijn jeugd al zichtbaar was. Later in zijn werkzame leven kon hij zich ondanks de weinige vrije tijd autodidactisch ontwikkelen tot een portrettekenaar en schilder.

Het was dan ook zijn werkgever die in 1981 zijn eerste expositie verzorgde in het AMEV huis te Utrecht. Tot zijn 51e jaar moest hij wachten om zijn jeugdwens - de kunstacademie volgen - te vervullen. Hij gaf de zekerheden van een vaste job op en schreef zich in voor de opleidingen beeldhouwen en schilderen aan de Academie der schone kunsten in Arendonk (België). Al jaren lang laat hij zich beïnvloeden door de emoties van muziek, ritme en beweging.

Het is dan ook niet vreemd dat dit een steeds terugkerende bron van inspiratie is, gevoed door zijn reizen naar Afrika, Azië, de Latijnse en Latijns-Amerikaanse landen, met name naar Cuba, waar de passie van muziek en dans een onuitwisbaar deel zijn van het dagelijkse bestaan. De kracht van zijn werk is herkenbaar in abstract-figuratieve stijl, waar de samenvloeiïng van kleur en contrast, het ritme van de beweging en de klank van muziek bijna tastbaar doen worden. De werken ontstaan vanuit enkele houtskoollijnen die met kleur naast kleur en kleur over kleur, transparant en pasteus, afbrekend en opbouwend, zoekend, tot de juiste compositie is gevonden.

 For years he has been influenced by a mix of music, rhytm and motion.

Theo Barend, born in 1942 in Eindhoven (The Netherlands), belongs to the group of artists that could not respond to the artistic calling, perceptible in childhood, after getting on in years. Later on in his working career he could develop himself - in spite of little spare time - to a self taught meritorious photo painter and artist. It was his employer that arranged his first exhibition in the AMEV house in Utrecht.
He had to wait until the age of 51 to fulfill the dream of his youth: attending the academy of arts.
He abandoned the security of a steady job and registered for the courses sculpture and painting at the "Academie der Schone Kunsten" in Arendonk (Belgium). 

For years he has been influenced by a mix of music, rhytm and motion. It is not strange that this is a ever-recurring source of inspiration, nourished with his traveling to Africa, Asia, the Latin  and Latin-American country's, specifically to Cuba, where passion for music and dance are an indelible part of the daily existence. The strength of his work is recognizable in abstract-figurative style, where the confluence of color and contrast, the rhythm of the motion and the sound of music almost get tangible. His works arise from a few charcoal lines with color next to color and color over color, transparant and densely, destructive and constructive, searching until the correct composition has been found.


Ik schilder ook portretten in opdracht. Neem vrijblijvend contact op.                                   I also paint portraits on commission. Please contact me.

THEO BAREND PAINTINGS

3900 Pelt 

theo.barend@telenet.be